Disclaimer & Privacy


Disclaimer

Aansprakelijkheid
Zeeuwse Visveilingen B.V. streeft er naar om u volledig en juist te informeren. Wanneer wij tekortkomingen opmerken, worden deze gecorrigeerd of aangepast. Aan de informatie en/of afbeeldingen die op deze website te vinden kunnen geen rechten worden ontleend. Op geen enkele wijze is Zeeuwse Visveilingen B.V. aansprakelijk voor de websites van derden die aan deze website gekoppeld zijn. Noch zijn wij aansprakelijk voor websites die naar onze website verwijzen. Zeeuwse Visveilingen B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er zich (in)directe schade, in de breedste zin van het woord, mocht voordoen na het gebruik van onze website, de informatie en/of de afbeeldingen hiervan en de links.

Verantwoordelijkheid
Zeeuwse Visveilingen B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het functioneren van de website, wanneer de websitebezoeker niet beschikt over de juiste hard- en/of software. Het is de websitebezoeker niet toegestaan om op deze website gevonden informatie en/of afbeeldingen te verspreiden, te bewerken of over te dragen aan derden. Wanneer u uw persoonsgegevens achter laat bij een aan ons gelinkte website of bij een via ons gevonden website, is Zeeuwse Visveilingen B.V. niet meer verantwoordelijk voor de omgang met uw gegevens. Elke website hanteert een eigen privacybeleid. U zult de privacyverklaring van iedere website afzonderlijk moeten raadplegen om te weten wat er voor die website geldt.


Privacy

Persoonlijke gegevens
Zeeuwse Visveilingen B.V. vindt het belangrijk dat persoonlijke gegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd worden. Deze website kunt u als bezoeker raadplegen zonder dat er persoonsgegevens van u achterblijven. Zeeuwse Visveilingen B.V. verzamelt geen persoonlijke gegevens van websitebezoekers. Er wordt wel gebruik gemaakt van collectieve informatie. Dit om na te gaan welk deel van onze website het meest bezocht wordt. Deze informatie bevat echter geen persoonsgegevens, alleen getallen en wordt gebruikt om de website te verbeteren. Zeeuwse Visveilingen B.V. heeft een reclamevrije website en verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van de gegevens van onze bezoekers. Daarnaast verstuurt Zeeuwse Visveilingen B.V. ook geen reclame in opdracht van derden aan onze bezoekers. Wel kunnen bezoekers zich (in de toekomst) aanmelden voor de nieuwsbrief van Zeeuwse Visveilingen B.V. Wanneer u zich afmeld worden uw gegevens uit de verzendlijst gehaald. Normaal gezien worden gegevens dus nooit ter beschikking gesteld aan derden, enkel wanneer justitie hierom vraagt. Sinds 1 september 2004 is er een nieuwe wet van kracht: de wet Vorderen Gegevens Telecom. Deze houdt onder meer in dat alle opsporingsambtenaren naam-, adres- en woonplaatsgegevens van klanten mogen opvragen bij (tele)communicatiebedrijven en internetaanbieders. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze bevoegdheden alleen gehanteerd mogen worden wanneer er een duidelijk vermoeden is dat de bezoeker schuldig is of is geweest aan een delict. Uiteraard kunnen er alleen gegevens worden gevorderd die Zeeuwse Visveilingen B.V. in bezit heeft of krijgt.

Cookies
Wanneer u naar de website van Zeeuwse Visveilingen B.V. gaat en inlogt, wordt er een cookie geplaatst. Deze maakt het gebruik van de website makkelijker. Wachtwoorden en inlognamen worden opgeslagen in het cookie op uw eigen computer. Daardoor is het niet nodig om telkens opnieuw in te loggen voor geprivatiseerde pagina’s. Alleen wanneer u gebruik maakt van het Content Management System (CMS) of werknemer bent van Zeeuwse Visveilingen B.V. wordt een cookie geplaatst, dus niet wanneer u een bezoeker bent van onze website.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Back | Top