De toekomst


De Visveiling; hoe ziet het er straks uit?

 

Zolang wij vis blijven eten, zullen vissers en consument onderling contact zoeken. De Visveiling is hierbij een belangrijke schakel, tussen de visser enerzijds en de vishandelaar anderzijds. Op welke schaal dit procédé zal voortduren, valt moeilijk te zeggen. Door een teruglopende visstand en de bijbehorende noodzakelijke beperkende maatregelen wordt het steeds moeilijker om de handel in vis rendabel te houden. De Zeeuwse Visveilingen BV slaagt er gelukkig goed in om zich nationaal en internationaal te handhaven.

Maar de Zeeuwse Visveilingen BV is ook een innovatieve onderneming, met een vooruitziende blik. Onze hoofdactiviteit is en blijft het veilen van vis. Toch kijken we ook welke nevenactiviteiten we zouden kunnen ontwikkelen.

• rondleidingen in de vismijnen
• het organiseren van versmarkten, gericht op kweekvis of andere aquacultuurproducten
• organiseren van overige toeristische activiteiten rond thema’s als Natuur, Gezondheid
  en Voeding

• ontvangen en voorlichten van scholieren en studenten

Waar de activiteiten in de toeristische sector nog toekomstmuziek zijn, zijn we met de laatst genoemde post al begonnen. Goede voorlichting op deze website, in het Educatiecentrum. Hier kunnen leerlingen van zowel lager als middelbaar onderwijs alle informatie vinden voor een goed werkstuk over de visserij.


Back | Top